Uppdatering av vårt beräkningsprogram Static Calculations

Vi har en ny version av beräkningsprogrammet Static Calculations, nu i version 2023:1.
Det nya består av förtydliganden och förbättrad grafik.

För mer information