Du är här

Produkter

Vi erbjuder ett komplett program för installation av isolerade rörsystem för fjärrvärme, fjärrkyla och industriella applikationer. Komponenterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs i samverkan med kunder och marknad, vilket resulterat i nöjda nätägare både i Sverige och utomlands. 

Vi använder beprövad teknik när det gäller val av material, produktion och installation. Produkterna genomgår en noggrann kontroll i enlighet med vårt kvalitetssystem ISO 9001:2015 och de EUHP-certifieras av RISE.

Powerpipe har vissa unika produktutföranden för att göra det enklare och bättre för kunderna. Läs mer om det här.

Rör och rördelar i mark utsätts för belastningar av varierande slag och storlek, till exempel inre övertryck och termisk expansion. Dessa belastningar måste beräknas, och i vissa fall begränsas, för att systemet ska få en lång livslängd. (Begränsningarna beskrivs i EN 13941.) För att underlätta beräkningarna, har vi utvecklat en unik datorbaserad programvara som våra säljare gärna berättar mer om.