Livscykelkostnad

Ett projekts livscykelkostnad bestäms av initial investering och löpande kostnader. Rörkostnad och grad av värmeförluster varierar beroende på vilka val som görs.
Vi hjälper er gärna med rätt val av produkt för lägst livscykelkostnad.

Kostnaden för rörmaterial och årliga värmeförluster beror på:

  • Temperaturer i fram- och returledning samt mark
  • DN-dimension och isolertjocklek
  • Förläggningsdjup
  • Värmeledning i mark och isolering
  • Framtida energipris

En jämförelse (10-årsperiod) mellan olika rörtyper kan se ut så här:

 

 

För mer information