Projekt Lund-Landskrona

Projekt EVITA, som blir Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät, knyter samman fjärrvärmeverken i Helsingborg, Lund och Landskrona och kommer att effektivisera användningen av fjärrvärme.

EVITA anläggs i samverkan mellan sydvästra Skånes tre största fjärrvärmeleverantörer: Öresundskraft i Helsingborg, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi. Kulverterna, som även för både bredband och vattenledningar, passerar flera arkeologiskt intressanta platser såsom Karl XI:s fältläger.

Hittills har man tagit upp 179 arkeologiska sökschakt, där man bland annat funnit:

  • 38 pistolkulor av bly
  • 37 knappar
  • sex spännen
  • fem mynt, varav ett i silver
  • tre spelpjäser
  • en tärning av bly. 

FAKTA

Kund
Öresundskraft, Landskrona Energi
och Kraftringen

Plats
Landskrona-Örtofta/Lund

Entreprenörer
Veidekke (bygg), Powerpipe (rör),
Mittel (muffning), Värmesvets (svets)
TRK (röntgen)

Varaktighet
~ 1 år med start hösten 2015

Totalkostnad
SEK 300 miljoner

Varaktighet
Beräknad byggtid 16 månader

Kulvert
Längd: 29,5 km
Schaktmassor: 1 fotbollsplan x 28 m höjd

Rördimension
DN 500

Bygghastighet
~ 10 m/h

Pumpstationer
2 st. med ett flöde på 1000 m3/h,
vilket motsvarar 29 st. Globen/år

Flödeshastighet
1,7 m/s, vilket motsvarar normal gånghastighet

Värmeförlust/år
~ 3,3 %