Projekt Nybro

Projektet omfattade en stamledning till Nybro Energis nya avfallseldade kraftvärmeverk som sätts i drift våren 2016. Verket får en effekt på 22 MW och kommer att stå för cirka 70 procent av värmebehovet i Nybro stad. Anläggningen kommer samtidigt att dubblera el-produktionen från 20 till 40 GWh. Investeringen är på 480 miljoner kronor.

Ledningen drogs till största delen genom lättgrävd och jungfrulig mark, med undantag för ett 30-tal bergknallar. Det gjordes även en tryckning under riksväg 31, som utfördes med skyddsrör. Den del av ledningen som löpte längs en skola grävdes ner under sommarlovet för att inte störa verksamheten. Dessutom drogs en hetvattenledningen till trägolvstillverkaren AB Gustaf Kährs inne på ett industriområde.

"Det har funkat bra med Powerpipe. Det är alltid en fördel med inhemska leverantörer, eftersom ledtiderna blir bättre än om rören tillverkas längre bort. Leveranserna har fungerat bra och vi har haft en bra kommunikation med Powerpipe under hela projektet."

Niklas Lindvall, projektchef Nybro Energi

 

FAKTA

Kund
Nybro Energi

Plats
Nybro, ca tre mil väster om Kalmar

Entreprenörer
PEAB (gräv)
Powerpipe (rör)
Rörsvetsarna i Mönsterås (montage)

Kontraktsvärde
SEK ~10 miljoner

Totalkostnad
SEK ~20 miljoner

Varaktighet
juni-nov 2015

Kulvertlängd
6 km (fjärrvärme)
4 km (hetvatten 120 °C)

Rördimensioner
DN 200-DN 450