Projekt Vetlanda

Vetlanda Energi och Teknik AB har fjärrvärmenät i Vetlanda och Ekenässjön, som är en industriort sex kilometer norr om Vetlanda. Nya etableringar har gjort att produktionsenheten i Ekenässjön inte längre räcker till.   

En fyra kilometer lång överföringskulvert, med dubbel DN 150, har därför anlagts mellan orterna. En växlarstation med pumputrustning byggdes i norra delen av Vetlanda, eftersom Ekenässjön ligger 35 meter högre än Vetlanda.

Överföringsledningen innebär att majoriteten av industrierna i Ekenässjön får tillgång till miljövänlig fjärrvärme samtidigt som kraftvärmeverket i Vetlanda utnyttjar en större del av sin produktionskapacitet när det gäller el och värme.

"Powerpipe har visar ett stort engagemang i projektet och leveranserna har skett enligt tidsplan." Rolf Haegerstam, ingenjör

FAKTA

Kund
Vetlanda Energi & Teknik AB

Plats
Vetlanda-Ekenässjön

Kulvert
4 km, 35 m i höjdskillnad

Entreprenörer
Powerpipe (rör)
Topac Licenssvets & VVS AB (montage)
Vetlanda Kommun (mark)
Enrotec AB (konstruktör av kulvertnät)

Varaktighet
augusti-december 2015

Rör
DN 150 Twin, 120 grader, 25 bar

Investering
SEK 11,2 miljoner

Projektledare

Rolf Haegerstam
Vetlanda Energi & Teknik AB