Du är här

Teknik

Den unika kunskap om isolerskum som vi samlat på oss genom åren har bland annat resulterat i rör med optimalt effektiv isolering. Vår pentanbaserade PUR-isolering har väldigt god temperaturtålighet och isolerförmåga.

Men vi nöjer oss inte med det, vi utvecklar kontinuerligt våra produkter i samverkan med kunder och forskningsorgan. Ett av resultaten är vår unika kombinationsventil där ventilarrangemanget byggs ihop till en enhet vid tillverkningen. Lösningen förbättrar både manövrerbarheten och säkerheten samtidigt som totalkostnaderna sänks.

Det räcker emellertid inte att produkterna har rätt egenskaper om inte rören sammanfogas på ett korrekt sätt. Därför har vi listat ett antal punkter som är viktiga att beakta. Läs mer om detta under Säker muffning.

Under Specifikationer kan du läsa om våra produkters egenskaper och under Standarder och normer kan du se vilka regelverk som styr vår verksamhet.

Powerpipe har en unik teknisk historia. Vi var först med freonfri isolering, dubbelrör, kombinationsventil där ventilarrangemanget byggs ihop till en enhet och superisolerade rör med vakuumpaneler.

 

För mer information