Specifikationer

Mediarör

Material P235GH enligt EN 10216-2,EN 10217-2 eller- 5

Materialcertifikat enligt EN 10204/3.1B kan erhållas om detta efterfrågas vid order.

Isolering

Isoleringen består av hård polyuretancellplast med mycket god värmeisolerande förmåga, goda mekaniska egenskaper och god åldringsbeständighet. Isoleringsvärdet är 0,026 W/m°C och isoleringen uppfyller alla tekniska funktionskrav enligt EN 253.

Material: polyuretanskum framställt av polyol och isocyanat.

Drivgas: cyklopentan

Mantelrör

Samtliga mantelrör tillverkas av högmolekylär polyeten.

Rören uppfyller de tekniska funktionskrav som ställs i EN 253 och är stabiliserade för termisk, kemisk, oxidativ och dylik nedbrytning. Samtliga mantelrör coronabehandlas direkt vid extruderingsprocessen.

Material:  Högmolekylär polyeten (PEH)
Densitet:  > 944 kg/ m3
Godstjocklekar:  enligt EN 253

Rör med en manteldiameter större än 560 mm ska hanteras med särskild varsamhet när temperaturen ligger mellan 0 och -20 °C. Under -20 °C ska rören inte hanteras utan att Powerpipe först rådfrågas.

Isolerade rördelar

Alla rördelar uppfyller de tekniska funktionskrav som ställs i EN 448 och är dimensionerade för att klara de belastningar som vanligtvis uppträder i ett fjärrvärmesystem.

Stålböjar

Stålböjar levereras bockade eller svetsade enligt EN 10253-2

T-stycken

T-stycken tillverkas enligt riktlinjerna i EN 13941.

Ventiler

Ventiler i Powerpipes produktprogram levereras normalt som sträckgränsventiler.

Skarvar

Powerpipe tillhandahåller skarvar av olika slag. Samtliga uppfyller de tekniska funktionskrav som ställs i EN 489 och har genomgått sandlådetest.

  • Svetsskarv.
  • Enkeltätande krympskarv
  • Dubbelexpanderande krympskarv.
  • Dubbeltätande krympskarv.

Materialet i skarvarna är högdensitetspolyeten (PEH) och krympslangar/band är tillverkade av tvärbundet material. De flesta skarvtyper installeras med hjälp av gasollåga, medan svetsskarvarna installeras med elektrisk svetsutrustning.

 

För mer information