Standarder och normer

Powerpipes produkter för distributionssystem följer de europeiska och svenska standarder som är framtagna för respektive produkt.

De tekniska bestämmelserna som har tagits fram av Svensk Fjärrvärme AB är:

 • D:206 Garantibestämmelser
 • D:209 Avstängningsventiler
 • D:210 Certifiering av avstängningsventiler
 • D:211 Läggningsanvisningar
 • D:213 Kopparrör
 • D:214 PEX-rör

De europeiska standarderna är:

 • EN 253 Raka enkelrör
 • EN 448 Rördelar enkelrör
 • EN 488 Ventiler
 • EN 489-1 Skarvar
 • EN 15698-1 Raka dubbelrör
 • EN 15698-2 Rördelar dubbelrör
 • EN 13941-1 Konstruktion
 • EN 13941-2 Installation

Beräkning av rördelar uppfyller EN 13941 i tillämpliga delar.

 

För mer information