Utbildningar

Trots att antalet skador i Sverige nu är nere på ~0,003 per år och km, fortsätter vi arbetet med att ytterligare minska dessa och de kostnader de åsamkar. Det gäller särskilt när vi har uppdrag utomlands.

Ett sätt att åstadkomma detta är att erbjuda utbildningar inom olika områden till såväl kunder som andra intressenter. Utbildningar som vi skräddarsyr alltefter behov.

Utbildning i muffmontage:

  • Grundutbildning för montörer i skarvning av olika mufftyper samt larm.
  • Utbildning för kontrollanter och beställare i skarvning och larmkontroll.
  • Dokumentation utfärdas efter avlagt prov.

Utbildning i grundläggande teknik:

  •  Produkter, termisk expansion, standarder, förläggning, isolering och förluster, kapacitet, material, grunder i EN 13941

  •  Beräkningsprogram Static Calculations, som bygger på de krav som återfinns i EN 13941

För ytterligare information kontakta någon av våra säljare.