Energi

Våra produkter ger god energihushållning och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling vid användning, men även vår verksamhet och produktion påverkar omvärlden och miljön med sin energianvändning.
Powerpipe har påbörjat ett systematiskt energiarbete, där bland annat energikartläggning av hela verksamheten ingått. Projekt genomförs där syftet är att minimera och effektivisera energianvändningen. Det har lett till en väsentlig minskning i årlig energiförbrukning, som tillsammans med återanvändning av spillvärme har trimmat vår anläggning.

 

ISO 50001

Vi är certifierade av Bureau Veritas i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 50001:2018.

Vår energipolicy

  • Planera vår verksamhet inklusive våra inköp för största möjliga energieffektivisering.
  • Samordna underhållsinsatser med åtgärder för energieffektiviseringar.
  • Upprätthålla en god dialog med vår fastighetsägare.
  • Vid transporter internt såväl externt verka för en minskad energipåverkan.
  • Utföra ständiga förbättringar i produktionsanläggningen som leder till en effektivare användning av energi och material.
  • Lagstiftning och andra krav följs och tillgodoses.

 

För mer information