Hållbarhet

Fjärrvärme är en säker energikälla, har en stor samhällsnytta och är en del av lösningen till ett hållbart samhälle. 90 % av alla flerfamiljshus i Sverige är inkopplade till fjärrvärmesystemet. 95 % av energin, såväl i Sverige som Norge, kommer från avfall, spillvärme eller förnybara råvaror. EU:s klimatmål innebär att fjärrvärme bör få en ökad betydelse i framtiden.

 

Vår hållbarhetspolicy

Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla produkter och tjänster som ger energi- och miljövinster. Arbetet genomsyrar vår vardag och är en naturlig del i de beslut vi fattar som gäller verksamheten.

Hållbarhetsarbetet omfattar även arbetsmiljön, som vi kontinuerligt förbättrar med hjälp av tydligt uppsatta mål. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att skapa goda arbetsmiljöer för våra anställda, kunder och andra intressenter.

Vi tar självklart avstånd från alla former av korruption och följer de tillämpliga lagar och regler som ställs på verksamheten. Läs mer om vår hållbarhetspolicy i det nedladdningsbara dokumentet i högerspalten.

För mer information