Kvalitet

Vi är certifierade av Bureau Veritas i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.  Det betyder att kvaliteten säkerställs i alla led, inklusive våra underleverantörer som utvärderas varje år. Vi har kontroll över samtliga moment och säkerställer att leveranserna uppfyller både kundkrav och gällande EN-normer.

Kvalitet i alla led

ISO 9001:2015 omfattar organisation, ansvarsfördelning, rutiner, processer och resurser. Där ingår bland annat följande:

 • Råvaruhantering
 • Tillverkning av rör och delar
 • Arbetsinstruktioner
 • Kontrollinstruktioner
 • Avvikelsehantering
 • Reklamationshantering
 • Underhåll.

Råvaror och produkter

Råvarorna kontrolleras med stickprov av både oss och våra leverantörer. Även produkter och utrustning provas kontinuerligt för att säkerställa att kraven från kunder, myndigheter med flera uppfylls. 100 procent av alla larm testas för att funktionen ska kunna garanteras. Dessutom utförs löpande prov av skumdensitet både för rakrör och rördelar. Provningarna dokumenteras och följs upp och produkterna märks enligt gällande normer.

RISE

RISE utför varje år två test på fjärrvärmerör enligt funktionskraven i SS-EN 253 med avseende på:

 • Vidhäftning
 • Draghållfasthet
 • Vattenabsorption
 • Tryckhållfasthet
 • Hålrum och blåsor
 • Cellstorlek.

Resultaten dokumenteras i officiella rapporter. Stålets svetsfogar kontrolleras med röntgen enligt kraven i SS-EN 253, eller i enlighet med kundkrav, om dessa överstiger normen.

Vår Kvalitetspolicy   

Powerpipe skall tillverka produkter som stämmer överens med de önskemål och krav som kunden har samt gällande EN-normer. Vi skall leverera rätt produkter och tjänster, i rätt tid och till rätt plats, med förväntad kvalitet. Genom att ständigt förbättra våra processer, rutiner och vår egen kunskap minimerar vi risken för fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information