Miljö

Powerpipe har sedan starten 1986 arbetat med att ta fram produkter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi var först med att erbjuda ett freonfritt PUR-skum i början av 1990-talet. Det ledde till att Sverige, som den första nationen i världen, den 1 juli 1991 lagstiftade om förbud mot import, tillverkning och användning av freonbaserat skum för fjärrvärmerör. Lagstiftningen mot freoner har sedan dess skärpts i nästan alla länder.

ISO 9001 och ISO 14001

Powerpipe har ett integrerat verksamhetssystem för ISO 9001 och ISO 14001. Där ingår ett kontrollprogram för den yttre miljön som beskriver verksamheten, utsläpp och tillstånd för utsläpp, besiktningar & kontroller, avfallshantering samt intern och extern rapportering till myndigheter. En gång per år besiktigas verksamheten av Miljöförvaltningen.

Vår miljöpolicy

Genom att förse samhället med högkvalitativa produkter, som främjar en god energihushållning, bidrar vi till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi är dessutom övertygade om att ett aktivt och genomtänkt miljöarbete skapar långsiktig konkurrenskraft och stärker vårt anseende bland kunder och i omvärlden.

Det uppnår vi genom att:

  • Förebygga föroreningar till luft, mark och vatten.
  • Verka för en minskad miljöpåverkan vid transporter som sker både internt och externt.
  • Ständigt förbättra produktionsprocesserna för ett effektivare resursutnyttjande med minskad förbrukning av energi och råmaterial.
  • Följa lagar och förordningar.

Återvinning

Vid produktion av kulvertrör uppkommer olika typer av avfall, som vi har klara rutiner för hur vi ska hantera.

  • PEH-material mals ner och återanvänds.
  • Stålrör återanvänds till rakrör eller rördelar annars skrotas de.
  • Överblivet PUR-skum skickas till förbränning som genererar fjärrvärme.
  • Larmtråd av koppar som inte kan återanvändas återvinns.
  • Rester av kemikalier, från till exempel underhåll av maskiner, hämtas av IL för omhändertagande.

Om du som kund vill skicka tillbaka material som blivit över från våra produkter, tar vi självklart emot det mot en rimlig avgift och behandlar det enligt ovan.

 

För mer information